Perfect For All

The modern design of Minamaze (Lite) makes it the perfect choice for any website. Business, charity, blog, well everything!

Read More

100% Responsive

Minamaze (Lite) is 100% responsive. It looks great on all devices, from mobile to desktops and everything in between!

Read More

Powerful Framework

Get a taste of our awesome ThinkUpThemes Framework and make changes to your site easily, without touching any code at all!

Read More

Lindok är din partner för översättning och lokalisering av alla typer av teknisk text, från engelska, danska eller norska till svenska. Vi skapar även kursmaterial, handböcker och direkthjälp för produkter och programvara, samt utför utbildningsuppdrag och konsulttjänster inom dokumenthantering.

Företaget har funnits sedan 1989, och vår målsättning är att leverera perfekt resultat vid rätt tidpunkt, oavsett uppdragets storlek.

Kontaktinformation

Telefon: 0765-77 28 48
Postadress: Resedan 5, 38735 Borgholm
E-post: info@lindok.se