Lindok

Lindok är din partner för översättning och lokalisering av alla typer av teknisk text, från engelska, danska eller norska till svenska. Vi skapar även kursmaterial, handböcker och direkthjälp för produkter och programvara.

Företaget har funnits sedan 1989, och vår målsättning är att leverera perfekt resultat vid rätt tidpunkt, oavsett uppdragets storlek.

Kontaktinformation

Telefon: 0765-77 28 48
Postadress: Resedan 5, 38735 Borgholm
E-post: info@lindok.se

Översättning och dokumentation