CV – Göran Lindgren

Erfarenhet från egen verksamhet, Lindok HB

1989 –  Översättning och skribentarbete

Översättning från engelska, norska och danska till svenska av dokumentation för datorprogram, handböcker och broschyrer för olika typer av teknisk utrustning, marknadsföringsmaterial samt till exempel nyhetsbrev och texter för webbplatser. Användning av översättningsverktyg, främst Trados.

Nyskrivning och uppdatering av kursmaterial, om Microsoft-produkter och allmän datakunskap, databashantering och datasäkerhet. Författande av artiklar för webbtidning.

Erfarenhet från arbete inom databranschen

1988 – 2003

Kundsupport, och programmering av säljstödssystem, utveckling av hjälpsystem och användarhandbok, ansvarig för översättning av system.

Projektledare för utveckling av diariesystem i objektorienterad teknik. Datamodellering, systemering, design, programmering, användarutbildning. Utveckling av hjälpsystem och användarhandbok.

Kundansvarig för publikt informationssökningssystem. Projektledare för utveckling av systemet inklusive debiteringssystem, behörighetssystem m.m. Skapande av användarhandledningar, användarutbildning på flera nivåer.

 Erfarenhet från arbete inom AB Sandvik Steel

1975 – 1988, arbete vid företagsbibliotek

Ansvarig för internt arkiv med forskningsrapporter. Inköp och katalogisering av litteratur. Prenumeration och hantering av tidskrifter. Programmering av system för tidskriftshantering, adresshantering, tidskriftscirkulation mm. Projektledare för upphandling och införande av integrerat bibliotekssystem, systemansvarig för drift, vidareutveckling och användarutbildning för systemet.

Utbildning, kurser mm

2000              Java för C++-programmerare

1997 – 1998    Docendos skribentutbildning

1997              Databassystem Trip

1996              Rollmodellering, OoRam-metoden

1996              Smalltalk-programmering

1995              Novell 3.12 grundkurs

1994              Lotus Notes applikationsutveckling

1985              Bibliotekssystemet Minisis

1973              Datateknikerkurs, Skandinaviska skolan

Översättning och dokumentation