Översättning

Vi översätter alla typer av texter från engelska till svenska. Den största erfarenheten finns inom tekniska ämnesområden, men ingenting är omöjligt…

  •  Stor vikt läggs vid att åstadkomma ett ledigt svenskt språk med bra “flyt”.
  •  Vi använder översättningsverktyg, vilket spar tid och ger bättre precision vid större eller återkommande översättningar.
  •  Vår tillgång till ett nätverk av andra översättare utnyttjas vid termfrågor, så att översättningarna följer terminologin enligt branschpraxis.

Vi har översatt allt från bruksanvisningar för barnspel, via handböcker för hushållsapparater till webbsidor, nyhetsbrev och handböcker för datorprogram. På senare år har det blivit allt mera översättning för bilbranschen och tunga maskiner: Verkstadshandböcker, instruktionsböcker, webbsidor och nyhetsbrev för både personbilar och anläggningsmaskiner.

Bruksanvisningar
Stor noggrannhet är nödvändig, så att anvisningarna stämmer med produktens utseende och funktion. Den svenska översättningen ska bli bättre än originalet!
Handböcker
Här är det oftast nödvändigt att använda ett översättningsverktyg, så att termerna blir konsekventa genom hela materialet. Steg för steg-beskrivningar av funktioner och arbetssätt måste kontrolleras noggrant så att de stämmer med den beskrivna funktionen.
Produktblad, marknadsföringsmaterial
Ett ledigt språk gör materialet lättare att ta till sig och därmed mer säljande. Det är viktigt att hålla sig på rätt nivå i förhållande till målgruppen.

Översättning och dokumentation